Selecteer een pagina

Mijn Management Drijfveren profiel

De kleur die bovenaan mijn profiel staat is GROEN. Daarna volgen de kleuren BLAUW en PAARS.

GROEN: People Manager
Ik ben zeer betrokken bij de mensen om mij heen en wil niets liever dan hen verder zien ontwikkelen. Samenwerken in een goede sfeer is mijn uitgangspunt.

BLAUW: Bestuurder
Ik draag zorg voor de correcte uitvoering van taken en afspraken. Ik creëer helderheid en zekerheid en ik heb oog voor detail.

PAARS: Nestor
Ik zorg voor binding en ik ben loyaal en dienstbaar.

Logica:

Groen, blauw en paars
Ik stel mensen en sociale verbanden voorop, regel en organiseer daartoe en help vervolgens een veilige besloten sfeer te creëren.

GROEN:
Ik stel mensen en sociale verbanden voorop. Ik wil betrokkenheid en zaken samen bespreken en oppakken.

BLAUW:
Ik wil zekerheid en duidelijkheid creëren. Ik organiseer, structureer en plan. En ik wil zaken echt afmaken.

PAARS:
Ik stel mij dienstbaar op en creëer binding en veiligheid. Ik heb oog voor symboliek, rituelen en ongeschreven regels.

Verwerping

Rood: ik heb een hekel aan het gebruik van macht, conflicten en politieke spelletjes
Paars: ik heb een hekel aan klef secretarisch gedrag
Blauw: ik zie de negatieve kant in van regels
Oranje: ik sluit mij niet snel af voor praktische oplossingen
Groen: ik sluit mij niet snel af voor contact
Geel: ik sluit mij niet snel af voor nieuwe inzichten

Energiebalans

Harmonie in relaties

Hanig gedrag en opscheppen

Nieuwe inzichten

Behoudendheid

Zaken netjes afmaken

Machtspelletjes en conflicten

Mindset

Als ik onder druk sta komt de kleur paars in mijn profiel als eerst naar voren, dan blauw en daarna groen.

In positieve zin zal ik met paars vertrouwen geven, mij dienstbaar opstellen en doen wat nodig is.
In negatieve zin zal ik wantrouwend en argwanend zijn
En als ik ga overdrijven dan wil ik mijzelf beschermen en ben ik behoudend.

Met blauw zal ik in een stresssituatie structureren, zaken netjes afronden en organiseren.
Maar als mijn negatieve blauw naar bovenkomt, dan kom ik bureaucratisch over en verschuil ik me achter taken en regels.
Ik kan gaan overdrijven met alles dicht regelen en ik krijg drang naar controle.

Pas als ik groen aanspreek in een stresssituatie ga ik contact leggen, echt luisteren en draagvlak creëren.
Bij roddelen en zwart maken dan ben ik negatief groen bezig.
Als ik ga overdrijven met groen dan word ik een bemoeial en zal ik consensus gaan zoeken.

Spiegelen

Mijn reflectie is hoog, dit houdt in dat ik datgene relativeer wat ik binnen het werk als oppervlakkig ervaar en alleen maar wil werken vanuit een gevoel van relevantie.